บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ที่อยู่ : 307 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : (+66) 38-352-170-3   โทรสาร : (+66) 38-352-310, (+66) 38-354-010
E-Mail : hr_officer@icpinter.com

 
 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •